Przegląd
Przewodniki po aplikacjach

PÓŁPRZEWODNIKI - PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU ELEKTRONICZNEGO

Żywice jonowymienne Purolite są specjalistycznymi produktami przeznaczonymi do uzyskania wody ultraczystej, spełniającej specyfikacje przemysłu elektronicznego do produkcji płytek i mikroprocesorów. Specyfikacje te określają bardzo wysoki stopień uzdatnienia wody (poniżej 1 ppb ogólnego węgla organicznego (TOC, OWO) i oporności powyżej 18,2 MΩ · cm, przy minimalnych czasach płukania), jednocześnie eliminując zanieczyszczenie obwodów o wysokiej czystości przy pierwszej instalacji żywicy jonowymiennej.

Wszystkie produkty UltraClean ™ poddawane są procedurze oczyszczania w celu usunięcia poprodukcyjnych resztkowych substancji organicznych. Odznaczają się również wysokim stopniem konwersji do form H + i OH-. W przypadku systemów dejonizacji z możliwością regeneracji (SDI), przenośnych systemów wymiany (PE) lub kartridżów, po których zawartość OWO w uzdatnionej wodzie musi być mniejsze niż 10 ppb (po spłukaniu złoża z użyciem 30-40 objętości złoża (BV) lub mniejszymi), zaleca się zastosowanie produktów UltraClean UCW3900, UltraClean UCW3700, UltraClean UCW3600 .

półprzewodniki - elektronika Produkty według aplikacji