Overview
Literature

PRODUKTY DO SEPARACJI CHROMATOGRAFICZNEJ

Żywice jonowymienne Purolite Chromalite® (typu PCR i PCA), to wysokiej jakości żywice chromatograficzne na bazie polistyrenu i jednorodnym uziarnieniu, znajdujące szerokie zastosowanie w przemyśle cukrowniczym i biotechnologii do separacji substancji o stosunkowo niewielkich różnicach powinowactwa. Zostały zaprojektowane jako wypełnienia kolumn chromatograficznych na skalę przemysłową.

  • Chromatografia cukrów kukurydzy / pszenicy i polioli
  • Rozdział jonów i materiałów jonizujących w roztworach wodnych
  • Oddzielenie cukrów w procesie hydrolizy biomasy
  • Frakcjonowanie dekstrozy, cukru buraczanego, melasy buraczanej
  • Frakcjonowanie maltozy i treoniny

żywica do rozdziału chromatograficznego Produkty według aplikacji