Przegląd
Literatura

Produkty marki Puromet™ do zastosowań w metalach

Stworzyliśmy markę Puromet dla wszystkich naszych produktów używanych do usuwania, odzyskiwania i sekwestracji metali. Wcześniej produkty do tych zastosowań można było znaleźć w ramach kilku różnych typów produktów, w tym chelatujących, silnie kwasowych kationów, silnych anionów zasadowych i słabych anionów zasadowych. Powstanie marki Puromet łączy te produkty, aby ułatwić naszym klientom ich identyfikację i rozróżnienie.

Puromet™ Produkty według aplikacji

demineralizacja i odzysk wody płucznej