Overview

Główne zastosowania

  • woda ultra czysta

Zalety

  • wysoka odporność ziaren na pękanie
  • wysoka odporność na ścieranie i szoki osmotyczne

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczki 50 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność (min.) 1.9 val/L (41.5 Kg/ft132) (forma H+)
zawartość wilgoci 49 - 54 % (forma H+)
główna średnica 610 ± 40 µm
TOC (max.) < 20 ppb TOC po 60 OZ płukania z przepływem 30 OZ/h (*)
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 99.9 % (forma H+)
ciężar właściwy 1.21
ciężar nasypowy (średnio) 760 - 800 g/L (47.5 - 50.0 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F)
przypis * Jakość wody płucznej : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC