Przegląd
Polityka

Zaangażowanie w ochronę środowiska

Purolite jest w pełni zaangażowana w odpowiedzialność za środowisko i wierzy w swój obowiązek monitorowania i poprawy efektywności środowiskowej podczas projektowania, produkcji i dystrybucji swoich produktów. Purolite stworzył ramy w celu zapewnienia długoterminowej, zrównoważonej działalności biznesowej, która efektywnie wykorzystuje zasoby i minimalizuje negatywny wpływ na środowisko.

Purolite dąży do uczynienia zarządzania środowiskowego integralną podstawową wartością i nadal dostarcza innowacyjne rozwiązania, które są społecznie odpowiedzialne dla globalnych klientów i interesariuszy. Aby osiągnąć cele odpowiedzialne za środowisko, Purolite dąży do:

  • Przestrzegaj lub przekraczaj wszystkie przepisy i regulacje dotyczące ochrony środowiska we wszystkich obiektach Purolite
  • Zapewnij obsługę klienta, aby korzystanie z naszych produktów minimalizowało wpływ na środowisko w ich obiektach
  • Opracuj nową technologię żywic, która zmniejsza zużycie zasobów naturalnych i wytwarzanie produktów odpadowych
  • Dostarczaj produkty w sposób minimalizujący odpady opakowaniowe
  • Promowanie redukcji emisji gazów cieplarnianych i minimalizacji odpadów
  • Poinformuj pracowników o obowiązujących przepisach środowiskowych i polityce środowiskowej Purolite
  • Nieustannie monitoruj i ulepszaj cele środowiskowe na wszystkich poziomach globalnych operacji