Overview
FAQs
Resources

KATIONITY SILNIE KWAŚNE ŻELOWE

 
Firma Purolite ma możliwość produkowania silnie kwaśnych kationitów (SAC) w każdym ze swoich zakładów produkcyjnych. Lokalizacja poszczególnych zakładów wraz z rozbudowaną siecią dystrybucji zapewniają pełną obsługę rynków Ameryki, Europy, Bliskiego Wschodu oraz Azji wraz z rejonem Pacyfiku.

Jak większość kategorii produktów Purolite, nasze żywice kationitowe silnie kwaśne są dostepne w szerokich zakresach uziarnień, również jednorodnych. Spełniają również wiele róznych regulacji, takich jak certyfikacje NFS, Kosher czy Halal.

KATIONITY SILNIE KWAŚNE MAKROPOROWATE
 
Makroporowate żywice polistyrenowe mają znacznie bardziej rozbudowaną strukturę porowatą niż polistyrenowe żywice żelowe, dzięki czemu znajdują zastosowanie jako katalizatory, a także usuwania związków niepolarnych. Produkty te są również bardziej stabilne osmotycznie oraz mniej podatne na oksydację i degradację mechaniczną.

Zasadniczo, makroporowate żywice silnie kwaśne często zapewniają wyższą jonoselektywność niż ich żelowe odpowiedniki

kationit silnie kwaśny Produkty według aplikacji

demineralizacja - składnik kationitowy silnie kwaśny

kationitowy składnik złoża mieszanego

● Lista produktów - Kationity silnie kwaśne makroporowate

● Lista produktów - Kationity silnie kwaśne żelowe