PRZEGLĄD
LITERATURA
STUDIUM PRZYPADKU
SUROWCE

PRODUKTY DO WODY PITNEJ I GRUNTOWEJ

Firma Purolite jest liderem w dziedzinie znajdowania nowych rozwiązań, pozwalających sprostać wyzwaniom związanymi z uzdatnianiem wody pitnej. Nieustannie opracowujemy specjalistyczne żywice jonowymienne i adsorbenty ukierunkowane na ograniczenie ilości ścieków i kosztów operacyjnych. Szerokie spektrum koniecznych do usunięcia zanieczyszczeń, często wymaga indywidualnego podejścia.

Zasada usuwania niektórych zanieczyszczeń może polegać na wykorzystaniu właściwości jonowymiennych naszych żywic (jak np. azotany czy związki uranu), podczas gdy usuwanie innych (takich jak np. nadchlorany lub związki organiczne) wymagają połączenia unikalnych właściwości jonowymiennych, adsorpcyjnych i hydrofobowych naszych produktów specjalistycznych.

Wyróżnia Nas zdolność dostosowywania Naszych produktów do usuwania określonych, często trudnych do usunięcia zanieczyszczeń. Nasze możliwości są praktycznie nieograniczone.

Jesteśmy ekspertami w usuwaniu z wody pitnej I gospodarczej takich zanieczyszczeń, jak:

 • Arsen
 • Bor
 • Bromki
 • Metale ciężkie
 • Chrom sześciowartościowy
 • Azotany
 • Substancje organiczne (OWO) i pozostałości po dezynfekcji
 • Nadchlorany
 • Poli- i prefluorowane akrylany
 • Siarczany
 • Taniny
 • Związki uranu

woda pitna i gruntowa Produkty według aplikacji

usuwanie manganu

usuwanie siarkowodoru