CERTYFIKATY PRODUKTÓW

Agencja Żywności i Leków (FDA) oraz EC RESAP (2004)3

Zakład produkcyjny Purolite zlokalizowany w Rumunii jest ściśle kontrolowany przez US-FDA pod kątem produkcji i dystrybucji API. Produkty stosowane do produkcji żywności i napojów są zgodne z przepisami ResAP (2004) 3 i / lub przepisami FDA 173.25 i 173.65.

Raport z inspekcji zakładu
Certyfikat odnowienia rejestracji zakładu
Aktualny certyfikat dobrej praktyki produkcyjnej
Rezolucja ResAP (2004)3
FDA 173.25 Żywice jonowymienne
FDA 173.65 Adsorbenty

Japanese Pharmaceutical and Medical Devices Agency

The Japanese authority, Pharmaceutical and Medical Devices Agency (PMDA), is equivalent to the FDA in the United States of America. PMDA issues certificates of accreditation of API manufacturers (GMP compliance).

Certificate of Accreditation of API Manufacturers 

Zatwierdzenie francuskiego Ministerstwa Zdrowia

Pobierz certyfikaty francuskiego Ministerstwa Zdrowia dotyczące uzdatniania wody pitnej za pomocą produktów Purolite.

C100E pozwolenie
C100E zalecenia AFSSA
C100FMK9130 pozwolenie
C100FMK9130 zalecenia AFSSA
Purolite A520E | PFA520E | PPA520E
Purolite C107E
Purolite C120E | PFC120E

Certyfikacja Halal

Purolite produkuje produkty Halal pod nadzorem kilku szanowanych Rad Islamskich. Aby uzyskać konkretny certyfikat Halal dla poszczególnych zakładów produkcyjnych, kliknij poniższe linki.

Chiny | Rumunia | Stany Zjednoczone

Indonezyjska Rada Ulamy nadała zakładowi produkcyjnemu w Chinach certyfikat Halal. Pobierz certyfikat MUI dla zakładu w Chinach.

Chiny

Certyfikacja Kosher

Purolite wytwarza produkty zgodnie z koszernymi wymogami dotyczącymi produkcji i pakowania. Odwiedź stronę Kosher Certification i znajdź pełną listę produktów Purolite posiadających certyfikat koszerności.

Certyfikacja NSF/ANSI

Odwiedź stronę Water Quality Association i poznaj listę produktów Purolite spełniających wymogi certyfikatów NSF/ANSI-44 oraz NSF/ANSI-61.

Pobierz certyfikat NSF/ANSI WQA Gold Seal Certificate of Compliance dla poszczególnych zakładów produkcyjnych.

Chiny | Rumunia | Stany Zjednoczone

Zatwierdzenie przez Sekretarza Stanu Zjednoczonego Królestwa

Odwiedź stronę Brytyjskiego Inspektoratu Wody Pitnej i sprawdź listę produktów Purolite zatwierdzonych do wody pitnej w Wielkiej Brytanii.

Zatwierdzenie Water Regulations Advisory Scheme (WRAS)

WRAS (Water Regulations Advisory Scheme) zatwierdza materiały i produkty stosowane w gospodarce wodnej, które nie przyczyniają się do marnowania, niewłaściwego i nadmiernego zużycia lub zanieczyszczania zasobów wodnych. Lista produktów Purolite, które zostały zatwierdzone przez WRAS w Wielkiej Brytanii:

A502PS
A520E
A600E/9149
A860S
C100E-LT
C104EPlus
C104E/5264
C107E
FerrIX™ A33E
Hypersol-Macronet® MN200
PFC100E
S108