Przegląd
Literatura

PRODUKTY DO OCZYSZCZANIA KONDENSATÓW

Oczyszczanie kondensatu stosuje się zwykle do uzdatniania skroplonej pary pochodzącej z turbin pracujących w energetyce. Proces ten można stosować w celu doczyszczenia skroplin zawracanych do kotła w dowolnym układzie wodno-parowym. Głównym celem doczyszczania kondensatu jest usunięcie wszelkich rozpuszczonych w nim zanieczyszczeń i zapewnienie ochrony kotłom wysokociśnieniowym. Zanieczyszczenia te mogą pochodzić z wielu źródeł:

  • Jakość kondensatów może ulegać pogorszeniu, szczególnie w przypadku stosowania wody morskiej w układach chłodniczych.
  • Za pogorszenie jakości odpowiadać może też niedostateczne uzdatnianie wody uzupełniającej, przedostawanie się regeneratów do układu, nadmierne obciążenie instalacji ładunkiem jonowym lub niedostateczne usuwanie z wody np. substancji organicznych.
  • Źródłem zanieczyszczeń mogą być również chemikalia kondycjonujące stosowane do ochrony układu, tj. amoniak, morfolina czy hydrazyna. Również one muszą być usuwane w procesie oczyszczania.
  • Kondensaty mogą być też zanieczyszczone substancjami nierozpuszczalnymi, jak np. miedź czy żelazo, pochodzącymi z procesów korozyjnych zachodzących w układzie wodno-parowym.

uzdatnianie kondensatu Produkty według aplikacji

doczyszczanie - części popielne i barwa

doczyszczanie kondensatu