PRODUKTY DO ASORPCJI
LITERATURA

PRODUKTY DO ASORPCJI

Specjalistyczne adsorbenty Purolite to kopolimery w formie stałej o wysoce porowatych strukturach, zaprojektowane do adsorbowania i desorbowania szerokiej gamy złożonych cząsteczek i w różnych środowiskach. Purolite ma w swojej ofercie dwie rodziny adsorbentów, Macronet ™ i PuroSorb ™, które razem zapewniają najszerszą gamę dostępnych adsorbentów.

Adsorbenty PuroSorb i Macronet zostały zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej wydajności w połączeniu z selektywnością, zapewniając odpowiedni stopień oczyszczania i separacji. Zwiększenie wydajności osiąga się poprzez dopasowanie odpowiedniego adsorbentu do oczyszczanego medium. Czynniki determinujące skuteczność adsorpcji obejmują charakterystykę rozpuszczalnika, interakcje chemiczne, wielkość cząsteczki i pojemność sorpcyjną.

absorpcja | Produkty według aplikacji