gases and vapors adsorption

ADSORBENTY DO GAZÓW I PAR ORGANICZNYCH

LZO (lotne związki organiczne) powstają w wyniku emisji z wielu rodzajów działalności przemysłowej i w znacznym stopniu przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza i szkód w warstwie ozonowej. Żywice adsorbujące są bardzo skutecznym sposobem kontrolowania emisji heksanu i innych LZO, eliminując problemy wynikające ze spalania i blokowania porów, które występują przy stosowaniu innych technologii.

Żywice styrenowe można stosować do usuwania szerokiego zakresu stężeń LZO w różnych temperaturach.

Do adsorbentów Purolite przeznaczonych do usuwania małych fluorowanych LZO ze strumieni powietrznych i spalin należą

POZOSTAŁE ZASTOSOWANIA ADSORBENTÓW PUROLITE

 Inne zastosowania adsorbentów obejmują:

  • Redukcja goryczy w sokach z owoców cytrusowych
  • Usuwanie polifenoli
  • Usuwanie patuliny
  • Rafinacja słodzika kukurydzianego
  • Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
  • Immobilizacja enzymów
  • Separacja soli nieorganicznych
  • Zastosowania farmaceutyczne