Przegląd

Produkty do Wychwytywania Dwutlenku Węgla

W ostatnich latach światowa emisja CO2 osiągnęła ponad 35 Gt, a stężenie w atmosferze wzrosło do ponad 415 ppm. Oprócz przejścia na odnawialne źródła energii, ograniczenie emisji CO2 z atmosfery ma zasadnicze znaczenie dla ograniczenia skutków zmian klimatycznych. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) do 2030 r. około 90 milionów ton CO2 będzie musiało zostać usunięte bezpośrednio z atmosfery, aby osiągnąć cele Net-Zero.

Żywice jonowymienne Purolite mogą wychwytywać CO2 zarówno z powietrza atmosferycznego (Direct Air Capture, DAC), jak i przemysłowych źródeł emisyjnych (Point Source Capture, PSC). Purolite, firma należąca do koncernu Ecolab, wspiera obniżenie światowe starania w redukcji emisji dwutlenku węgla poprzez współpracę z firmami technologicznymi, klientami oraz rządami państw w zakresie metod zmniejszenia emisji tego związku do atmosfery. Rozmawiamy z dostawcami technologii o możliwościach optymalizacji ich produktów.

Purolite, światowy lider w zakresie technologii jonowymiennych, wykazuje znaczące zaangażowanie w zakresie innowacyjności. Firma nieustannie inwestuje w dział Badań i Rozwoju by dostarczać na rynek nowe, zaawansowane technologie mające na celu rozwiązywanie problemów, z którymi mierzą się Nasi klienci. 

Produkty Purolite A110 oraz Purolite A500OHPlus mogą posłużyć do bezpośredniego usuwania dwutlenku węgla z powietrza. Dobór właściwego produktu jest uzależniony od procesów stosowanych w danym zakładzie, dlatego Purolite może Ci pomóc dokonać najlepszego produktu do danej aplikacji.

Wiedza techniczna Purolite wywodzi się z połączenia szeroko zakrojonych wysiłków badawczo-rozwojowych, praktycznego doświadczenia w różnych branżach oraz zaangażowania we współpracę i innowacje.

Ecolab jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i inwestuje duże środki w Purolite, aby mieć pewność, że wraz z naszymi klientami możemy osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Przeczytaj, jak Purolite A110 spisał się w aplikacji bezpośredniego wychwytywania powietrza, opisanej w czasopiśmie Journal of Chemical & Engineering Data, tom 68, wydanie 12.

Wychwytywanie dwutlenku węgla Produkty według aplikacji