inorganic salts

SEPARACJA SOLI NIEORGANICZNYCH ZA POMOCĄ ADSORBENTÓW

Żywice adsorbujące Macronet ze względu na swoje właściwości hydrofilowe, zapewniają skuteczne oddzielanie nieorganicznych elektrolitów. Cząsteczki związków chemicznych o mniejszych rozmiarach przemieszczają się przez złoże w krótszym czasie, podczas gdy molekuły o większych rozmiarach będą miały to przejście utrudnione.

Oferta adsorbentów Purolite do separacji mieszanin soli nieorganicznych obejmuje następujące produkty:

DODATKOWE ZASTOSOWANIA DLA ADSORBENTÓW PUROLITE
 
Inne zastosowania adsorbentów obejmują:

  • Redukcja goryczy w sokach z owoców cytrusowych
  • Usuwanie patuliny
  • Usuwanie polifenoli
  • Rafinacja słodzika kukurydzianego
  • Adsorpcja gazów i par organicznych
  • Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
  • Immobilizacja enzymów
  • Zastosowania farmaceutyczne