PRZEGLĄD
LITERATURA
STUDIUM PRZYPADKU

PRODUKTY DO USUWANIA I ODZYSKU METALI

Szereg żywic kationitowych, anionitowych oraz chelatujących może być zastosowana do odzysku metali w celu ich ponownego użycia w procesie, utylizacji lub uzyskania surowca. Oferta produktów przeznaczonych do tych procesów jest bardzo szeroka. Mają one szerokie zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

  • Typowe zastosowania do usuwania i odzysku metali:
  • Odzysk metali: w tym złoto, uran, metale nieszlachetne
  • Usuwanie zanieczyszczeń: oczyszczanie elektrolitów
  • Oczyszczanie ścieków: zapewnienie przestrzeganie norm środowiskowych, umożliwienie recyklingu

  • Retardacja kwasów
  • Aluminium, żelazo i miedź: oczyszczanie kwasu siarkowego
  • Usuwanie soli żelaza, niklu i chromu z kąpieli trawiących zawierających kwas azotowy lub kwas fluorowodorowy
  • Oczyszczanie kąpieli trawiących opartych na kwasie fosforowym i kąpieli galwanicznych z kwasem chromowym
  • Oczyszczanie kąpieli galwanicznych siarczanu niklu Usuwanie żelaza z kąpieli trawiących opartych na kwasie solnym
  • Odzysk metali szlachetnych

Purolite's Puromet™ MTS9300 chelating resin effectively removes dissolved lead, cadmium and copper from industrial wastewater streams helping customer achieve regulatory compliance. 

Dissolved Metals Removal from Industrial Waste Streams

usuwanie i odzysk metali | Produkty według aplikacji

demineralizacja i odzysk wody płucznej

Typ produktu - Anionit silnie zasadowy