Steam Generator

ZŁOŻA MIESZANE - PRODUKTY DO ZASTOSOWAŃ NUKLEARNYCH

Doczyszczające złoża mieszane z uziarnieniem klasy nuklearnej są oferowane w szerokiej gamie produktów tak, aby sprostać różnorodnym warunkom występujących w procesach elektrowni jądrowych i zapewnić optymalną wydajność. Złoża mieszane Purolite® dostępne w tej klasie, są przede wszystkim mieszankami opracowanym dla osiągnięcia maksymalnych pojemności wymiennych. Złoża w większą zawartością kationitów silnie kwaśnych przeznaczone są dla układów o wysokiej zawartości w wodzie kationów i amin.

Wybierając produkty z segmentu żywicy mieszanej, należy uwzględnić do czego je wykorzystamy . Kationity i anionity o dużej pojemności będą miały większą selektywność względem jonów, jednak mogą wykazywać się niższą prędkością kinetyki wymiany . Dlatego wykorzystanie żywic o wysokiej pojemności skutkuje niższymi poślizgami jonów kosztem obniżenia całkowitej pojemności roboczej. W procesach usuwania śladowych zanieczyszczeń z wody o wysokiej czystości, takich jak w obiegach reaktorów wrzących (BWR), żywice o większej pojemności gwarantują uzyskanie mniejszych poślizgów jonowych.

Natomiast w obiegu pierwotnym lub w reaktorze wodnym ciśnieniowym (PWR), żywica o niższym usieciowaniu może wykazywać się określonym poślizgiem jonów, osiągając wyższe wartości całkowitej pojemności roboczej, zmniejszając w ten sposób stopień zużycia żywicy i ilość powstających odpadów.

Złoża mieszane zawierające makroporowatą żywicą kationitową silnie kwaśną i żelową żywicą anionitową, stanowią wyjątkowe połączenie pozwalające uzyskać wysoką selektywność i dobrą prędkość kinetyki wymiany, zapewniając wydajne oczyszczanie prawie wszystkich układów kondensatowych.

  • Doczyszczanie kondensatu reaktora wrzącego (BWR), demineralizacja w układzie zużytego stosu paliwa
  • Doczyszczanie kondensatu o wysokiej czystości i oczyszczanie wody z reaktora
  • Podstawowe systemy uzdatniające i doczyszczające wodę
  • Demineralizacja układu generatora pary
  • Demineralizacja – kationit i anionit z barwnym wskaźnikiem wyczerpania złoża

złoża mieszane - przemysł nuklearny Produkty według aplikacji