Overview

Główne zastosowania

  • złoże mieszane do uzyskania wody o wysokiej czystości

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczki 50 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Wygląd kuliste ziarna
TOC (max.) < 10 ppb TOC po 40 OZ płukania przy przepływie 30 OZ/h (*)
oporność > 18 MΩ cm w przeciągu 15 OZ z przepływem 30 BV/h (*)
ciężar nasypowy (średnio) 700 - 740 g/L (43.8 - 46.2 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)
nazwa składnika żelowa kationitowa o uziarnieniu do wody ultra czystej żelowa anionitowa typu I o uziarnieniu do wody ultra czystej
struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
grupa funkcyjna kwas sulfonowy czwartorzędowa amoniowa typu I
forma jonowa forma H+ forma OH-
kationit/anionit proporcje ekwiwalentów chemicznych 1 1
całkowita pojemność (min.) 2.0 val/L (forma H+) 1.0 val/L (forma OH- )
główna średnica 570 ± 50 µm 590 ± 70 µm
konwersja (min.) 99.9 % (forma H+) 95 % (forma OH- )
zawartość wilgoci 46 - 50 % (forma H+) 60 - 70 % (forma OH- )
współczynnik jednorodności 1.2 1.2
przypis * Jakość wody płucznej : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC