Overview

KATALIZATORY

Firma Purolite jest producentem i dostawcą wysokiej jakości katalizatorów polimerowych. Do procesów katalitycznych opartych na obecności jonów H+ lub Me +, można stosować standardowe, dostępne na rynku żywice polistyrenowe z grupami funkcyjnymi kwasu sulfonowego, jednakże dzięki zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanego i oczyszczonego katalizatora można osiągnąć optymalizację czasu trwania procesu, jego wydajności oraz wyższą czystość produktu. Polimerowe katalizatory Purolite są dostarczane w formie całkowitego spęcznienia wodą, lub odwodnione zgodnie ze specyfikacją.

Dobierając katalizator należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak: wymagania temperaturowe, pojemność roboczą w suchej masie, porowatość, typ żywicy oraz zmiany objętości katalizatora w trakcie procesu. Katalizatory Purolite znalazły szerokie zastosowanie w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.

  • Żywice katalityczne do katalizy kwasowej w celu ograniczenia powstawania produktów ubocznych
  • Żywice katalityczne do wstępnej obróbki i oczyszczania surowca do produkcji biodiesela
  • Żywice katalityczne do syntezy bisfenolu-A
  • Żywice katalityczne do produkcji MTBE i TAME
  • Żywice katalityczne do eteryfikacji, aromatycznego alkilowania, oczyszczania fenolu i hydratacji olefin

katalizator | Produkty według aplikacji