Żywice jonowymienne o słabej bazie anionowej (WBA)

Purolite produkuje dwa rodzaje słabo zasadowych żywic anionowymiennych: żelowe słabo zasadowe anionowe i makroporowate słabo zasadowe anionowe. Nasze produkty żelowe z anionami o słabej bazie mają szkielet akrylowy, podczas gdy nasze produkty makroporowate z anionami o słabej bazie mają szkielet akrylowy lub styrenowy.

Słabe aniony zasadowe są bardziej stabilne chemicznie niż aniony mocnych zasad i są używane do usuwania kwasów mineralnych, kwasów organicznych i innych materiałów organicznych. Są bardzo odporne na zanieczyszczenia organiczne.