Microlite premixed powdered ion exchange resin

Produkty z mikrolitu

Seria Microlite wstępnie zmieszanych proszkowych produktów z żywicy jonowymiennej z włóknem została opracowana do stosowania w różnych systemach polerowania kondensatu, głównie dla przemysłu energetycznego. Oferują elastyczność wstępnie zmieszanych, gotowych do użycia produktów.

Purolite jest jedynym producentem sproszkowanej żywicy, z której powstają podstawowe komponenty jonowymienne.

Produkty marki Microlite występują w wielu formach.

  • Seria MB: formy wodoru/wodorotlenku i niestandardowe mieszanki.
  • Seria CG: formy wodór/wodorotlenek z błonnikiem
  • Seria PR: pojedynczy składnik anionowy lub kationowy
  • Seria FC; włókno

Microlite® | Produkty według aplikacji