Główne zastosowania

  • woda ultra czysta

Zalety

  • wysoka pojemność robocza

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF
  • beczki 50 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność 1.0 val/L (21.8 Kg/ft132) (forma OH- )
zawartość wilgoci 52 - 58 % (forma Cl-)
główna średnica 605 ± 55 µm
TOC (max.) < 5 ppb TOC po 60 OZ płukania z przepływem 30 OZ/h (*)
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
konwersja (min.) 95 % (forma OH- )
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 650 - 690 g/L (40.6 - 43.1 lb/ft132)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F)
przypis * Jakość wody płucznej : > 17.5 MΩ cm; < 2 ppb TOC