Apple with patulin fungus

Adsorbenty do usuwania patuliny

Kiedy jabłka, gruszki i winogrona zaczynają gnić, zaczyna rosnąć szarozielona pleśń. Ta pleśń nazywana jest patuliną i jest mikotoksyną wywoływaną przez pospolity grzyb. Maksymalny dopuszczalny poziom patuliny w produkcji różni się na całym świecie, a nawet różni się w zależności od rodzaju wytwarzanego produktu – na przykład sok jabłkowy w porównaniu z cydrem jabłkowym lub sosem jabłkowym.

Poziom patuliny na owocach wynika z wielu czynników, m.in. ilości owoców zebranych z ziemi przed przetworzeniem, sposobu postępowania z owocami podczas transportu (zgniecione owoce wytworzą patulinę) oraz warunków przechowywania owoców (ciepłe warunki produkują więcej patuliny niż chłodne obiekty).

Chociaż patulina jest bezbarwna i bezsmakowa w produkowanym soku owocowym i produktach, musi zostać usunięta ze względu na toksyczność dla ludzi.

Patulinę można usunąć, traktując sok polimerowymi adsorbentami, takimi jak

  • Macronet® MN102
  • PuroSorb™ PAD500
  • PuroSorb™ PAD600
  • PuroSorb™ PAD900
  • PuroSorb™ PAD950