Przegląd

ŻYWICE ANIONITOWE SŁABO ZASADOWE (WBA)

Firma Purolite oferuje dwa typy anionitów słabo zasadowych: żelowe I makroporowate. Anionity żelowe posiadają matrycę akrylową, natomiast produkty makroporowate mogą mieć matrycę akrylową lub na bazie styrenu.

Anionity słabo zasadowe wykazują się większą stabilnością chemiczną od anionitów silnie zasadowych i są stosowane do usuwania kwasów mineralnych, niektórych kwasów i związków organicznych. Wykazują też wysoką odporność na zanieczyszczenia substancjami organicznymi.