PRZEGLĄD
LITERATURA

PRODUKTY DLA PRZEMYSŁU METALURGICZNEGO

Żywice jonowymienne i syntetyczne adsorbenty można stosować w przemyśle galwanizacyjnym do usuwania zanieczyszczeń, umożliwiając tym samym recykling kąpieli galwanicznych. Znajdują również zastosowanie w oczyszczaniu ścieków, usuwając toksyczne metale do poziomów umożliwiających ich bezpieczny zrzut.

Zastosowania wymiany jonowej w przemyśle galwanizacyjnym:

  • Retardacja kwasu Usuwanie siarczanów glinu, żelaza i miedzi z kwasu siarkowego
  • Usuwanie soli żelaza, niklu i chromu z kąpieli trawiących zawierających kwas azotowy / kwas fluorowodorowy
  • Oczyszczanie kąpieli trawiących zawierających kwas fosforowy i chromowyOczyszczanie kąpieli siarczanu niklu
  • Usuwanie żelaza z kąpieli trawiących zawierających kwas solny
  • Odzysk metali szlachetnych
  • Oczyszczanie ścieków

przemysł metalurgiczny Produkty według aplikacji

demineralizacja i odzysk wody płucznej