Weak acid cation
Przegląd
Zasoby

ŻYWICE ANIONITOWE SŁABO ZASADOWE (WBA) MAKROPOROWATE

Makroporowate anionity słabo zasadowe Purolite wykazują się wysoką stabilnością mechaniczną, osmotyczną i chemiczną, co w połączeniu z doskonałą prędkością kinetyki wymiany jonowej czyni je szczególnie odpowiednimi do usuwania wielkocząsteczkowych związków organicznych z roztworów wodnych. Dostępność szerokiego zakresu wielkości uziarnienia pozwala dobrać produkt umożliwiający ciągłość procesu, również przy wyższych prędkościach liniowych przepływu.

Typowe aplikacje dla makroporowatych anionitów słabo zasadowych:

  • Usuwanie kwasów
  • Usuwanie boru
  • Produkcja kwasu cytrynowego
  • Dekoloryzacja – roztwory cukrowe
  • Demineralizacja – woda o dużej zawartości substancji rozpuszczonych (TDS)
  • Demineralizacja – roztwory cukrowe
  • Immobilizacja enzymów
  • Usuwanie kwasów mineralnych
  • Usuwanie substancji organicznych
  • Usuwanie części popielnych z roztworów cukrowych

Kationit słabo kwaśny makroporowaty Produkty według aplikacji