PRZEGLĄD

PRODUKTY DO KATALIZY

Podczas gdy zwykłe, dostępne na rynku żywice oparte na polistyrenie kwasu sulfonowego można często stosować w reakcjach chemicznych katalizowanych przez jony H + lub M +, stosując odpowiednio zaprojektowany i oczyszczony katalizator można uzyskać krótszy czas procesu, lepszą wydajność i wyższą czystość produktu. Żywice katalityczne Purolite są dostarczane w formie pełnego uwilgotnienia lub odwodnione zgodnie ze specyfikacją.

Nasze katalizatory znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach przemysłów chemicznego i petrochemicznego.

  • Kataliza kwasowa w celu wyeliminowania powstawania produktów ubocznych
  • Wstępna obróbka i oczyszczanie surowca do produkcji biodiesla
  • Synteza bisfenolu-A
  • Produkcja MTBE, ETBE i TAME
  • Eteryfikacja, alkilowanie związków aromatycznych, oczyszczanie fenolu i hydratacja olefin

kataliza Produkty według aplikacji