MIESZANE ZŁOŻA JONOWYMIENNE, ABY SPEŁNIĆ WSZYSTKIE WYMAGANIA JAKOŚCIOWE

Gotowe do użycia złoża mieszane żywic Purolite, to specjalnie przygotowane, wysokiej jakości mieszanki wymieniaczy jonowych przeznaczonych do bezpośredniego uzdatniania wody. Proporcje składników zostały tak dobrane, aby zapewnić wysoką wydajności każdego złoża.

Wydajność danej mieszanki zależy od jej zastosowania i jakości wody wpływającej. Dostępne są również złoża ze wskaźnikami barwnymi, ułatwiającymi ich obsługę i ocenę stopnia wyczerpania.

złoże mieszane Produkty według aplikacji