PuroFine products
Przegląd
Studium przypadku

Produkty Purofine

Produkty z gatunku Purolite Purofine charakteryzują się jednorodną wielkością cząstek o średniej średnicy 520 – 620 µm. Zwykle są bardziej wydajne niż żywice o rozkładzie wielkości Gaussa i mają niższy spadek ciśnienia.

Purolite opracował linię produktów Purofine, aby zapewnić żywice o następujących ulepszonych właściwościach w porównaniu ze standardowymi żywicami Gaussa.

  • Sprawna regeneracja
  • Skuteczna separacja
  • Dobra stabilność fizyczna i chemiczna
  • Wysoka zdolność operacyjna
  • Niższy spadek ciśnienia w porównaniu ze standardową żywicą
  • Mniejsze ilości płukania
  • Doskonała wydajność kinetyczna

Oferujemy również klasę PuroPack, która zapewnia jeszcze lepszą charakterystykę spadku ciśnienia.

Purofine™ Produkty według aplikacji