PRZEGLĄD

PRODUKTY DLA PRZETWÓRSTWA CELULOZY

Purolite od ponad 35 lat dostarcza technologie i wsparcie dla przemysłu celulozowo-papierniczego, którego wartość osiąga 65 miliardów dolarów rocznie. Pomimo tego, że niektóre segmenty produkcji przemysłu papierniczego, takie jak papier gazetowy, uległy redukcji, globalny popyt na produkty higieniczne, stale rośnie. Budowany od początku XIX wieku przemysł celulozowo-papierniczy, ma znacznie starszą infrastrukturę niż inne branże a jego systemy uzdatniania wody wymagają wyższego poziomu wsparcia technicznego. Technolodzy Purolite mogą być pomocą dla kadry kierowniczej w zakresie unikania poważnych awarii, które powodują znaczne straty produkcyjne i finansowe.

Purolite od ponad 35 lat dostarcza technologie i wsparcie dla przemysłu celulozowo-papierniczego, którego wartość osiąga 65 miliardów dolarów rocznie. Pomimo tego, że niektóre segmenty produkcji przemysłu papierniczego, takie jak papier gazetowy, uległy redukcji, globalny popyt na produkty higieniczne, stale rośnie. Budowany od początku XIX wieku przemysł celulozowo-papierniczy, ma znacznie starszą infrastrukturę niż inne branże a jego systemy uzdatniania wody wymagają wyższego poziomu wsparcia technicznego. Technolodzy Purolite mogą być pomocą dla kadry kierowniczej w zakresie unikania poważnych awarii, które powodują znaczne straty produkcyjne i finansowe.

POWSZECHNIE STOSOWANE APLIKACJE DLA ŻYWIC JONOWYMIENNYCH W PRZETWÓRSTWIE CELULOZY OBEJMUJĄ:

  • Zmiękczanie: Usuwanie kationów wapnia (Ca +) i magnezu (Mg +) poprzez wymianę jonową na inne kationy, które nie powodują powstawania osadów, takie jak jony sodu (Na +) lub potasu (K +)
  • Demineralizacja: Usuwanie rozpuszczonych związków mineralnych, które po odparowaniu tworzą osady soli.
  • Oczyszczanie kondensatu: Usuwanie zanieczyszczeń z powrotów kondensatu.
  • Złoża ochronne: Oczyszczanie wstępne w systemach demineralizacji w celu zmniejszenia zawartości substancji organicznych w wodzie zasilającej.
  • Kontrola zanieczyszczeń organicznych: żywice anionitowe i złoża mieszane są najbardziej podatne na zanieczyszczenia organiczne. Zapobiega temu wstępne uzdatnianie wody za pomocą żywicy adsorbującej.
  • Uzdatnianie wody pitnej: Żywice Purolite mogą skutecznie usuwać wiele rodzajów zanieczyszczeń na potrzeby wody pitnej.
  • Oczyszczanie ścieków z rozwłókniania: Produkty do wydajnej sorpcji cząsteczek organicznych o dużej masie cząsteczkowej i właściwościach lipofilnych (barwniki, pestycydy) w procesach oczyszczania ścieków przemysłowych.
  • Odzysk metali ciężkich: Produkty dla przemysłu celulozowego do odzysku lub usuwania metali i ich związków.

pulpa i papier Produkty według aplikacji