Enzyme Immobilization through adsorption
Overview

ADSORBENTY DO IMMOBILIZACJI ENZYMÓW

Ze względu na ich właściwości hydrofobowe, niektóre enzymy można skutecznie immobilizować na żywicach adsorbujących. Żywica jest nierozpuszczalnym w wodzie nośnikiem, który umożliwia fizyczną adsorpcję enzymu na swojej powierzchni. Proces nie uszkodzi miejsc biokatalizy i nie wymaga specjalnych odczynników. W przebiegu reakcji biokatalitycznych, w których biorą udział rozpuszczalniki lub ośrodki hydrofobowe takie jak oleje, można korzystać z immobilizacji przez adsorpcję.

Oferta adsorbentów Purolite do odzysku enzymów obejmuje następujące produkty:

DODATKOWE ZASTOSOWANIA DLA ADSORBENTÓW PUROLITE

Inne zastosowania adsorbentów obejmują:

  • Redukcja goryczy w sokach z owoców cytrusowych
  • Usuwanie patuliny
  • Usuwanie polifenoli
  • Rafinacja słodzika kukurydzianego
  • Adsorpcja gazów i par organicznych
  • Usuwanie zanieczyszczeń organicznych
  • Separacja soli nieorganicznych
  • Zastosowania farmaceutyczne