PRZEGLĄD
STUDIUM PRZYPADKU
Często zadawane pytania

Zmiękczanie wody przemysłowej

Zmiękczanie wody przemysłowej to proces, który wykorzystuje żywice jonowymienne w celu zmniejszenia stężenia jonów wapnia i magnezu. Te metale ziem alkalicznych mogą powodować problemy z osadzaniem się kamienia i nierozpuszczalnością w codziennym użytkowaniu wody, tworząc łuski węglanu wapnia i magnezu.

Zazwyczaj stosuje się żywicę o silnym kationie (SAC) i regeneruje się ją chlorkiem sodu (solanką). W przypadku wysokiego poziomu wody TDS lub wysokiego poziomu twardości, żywica SAC jest czasami poprzedzona żywicą o słabym kationie kwasowym (WAC).

W przypadkach, gdy woda ma wysoki poziom żelaza, wysoki poziom chloru lub jest zmiękczana w wysokiej temperaturze, zmiękczanie odbywa się za pomocą makroporowatej żywicy SAC lub SST. Purolite oferuje pełną gamę żywic do zmiękczania wody do przemysłowych zastosowań w uzdatnianiu wody.

zmiękczanie Produkty według aplikacji