Overview

Główne zastosowania

  • uzdatnianie i odzysk wody płucznej

Zalety

  • wysoka pojemność robocza
  • wysoka odwracalna pojemność sorpcyjna
  • Doskonała odporność na szoki osmotyczne i fizyczne

Systemy

  • systemy złóż upakowanych

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu II
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.1 val/L (24.0 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 50 - 60 % (forma Cl-)
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 15 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 680 - 710 g/L (42.5 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F) (forma OH- )