Główne zastosowania

  • usuwanie niklu
  • usuwanie miedzi

Zalety

  • wysoka selektywność

Systemy

  • zakwaszone ciecze i pulpy

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne bisfenol A
Forma jonowa FB/SO4
pojemność wobec miedzi (min.) 35 g/L
zawartość wilgoci 50 - 60 % (forma SO4-)
zakres wielkości ziaren 425 - 1000 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.5
pęcznienie FB → SO42- (max.) 50 %
ciężar właściwy 1.15
ciężar nasypowy (średnio) 720 - 770 g/L (45.0 - 48.1 lb/ft132)