Główne zastosowania

 • usuwanie żelaza
 • usuwanie miedzi
 • usuwanie cynku
 • usuwanie antymonu
 • usuwanie bizmutu

Zalety

 • wysoka selektywność

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne aminofosfonowe
Forma jonowa H+ 
pojemność wobec wapnia (min.) 26 g/L
zawartość wilgoci 60 - 68 % (forma Na+)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Pęcznienie odwracalne, H+ → Na+ (max.) 50 %
limit temperatury 80 °C (176.0 °F)