Główne zastosowania

  • oczyszczanie elektrolitu miedziowego
  • usuwanie antymonu
  • usuwanie bizmutu

Zalety

  • niskie poślizgi jonów chlorkowych
  • wysoka selektywność

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne aminofosfonowe
Forma jonowa forma Na+
pojemność wobec wapnia (min.) 1.4 val/L (forma Na+)
zawartość wilgoci 55 - 65 % (forma Na+)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
Pęcznienie odwracalne, H+ → Na+ (max.) 50 %
ciężar właściwy 1.2
ciężar nasypowy (średnio) 730 - 770 g/L (45.6 - 48.1 lb/ft132)
limit temperatury 80 °C (176.0 °F)