Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • doczyszczanie kondensatu

Zalety

 • Doskonała odporność szoki osmotyczne i termiczne
 • Doskonała prędkość kinetyki wymiany

Systemy

 • systemy Trilite
 • Working Mixed Bed

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 54 - 59 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 710 - 1200 µm
< 710 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.3
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 7 %
ciężar właściwy 1.18
ciężar nasypowy (średnio) 740 - 765 g/L (46.2 - 47.8 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)