Główne zastosowania

 • aplikacje cukrowe
 • usuwanie części popielnych - roztwory cukrowe
 • demineralizacja - żelatyna

Systemy

 • przeciwprąd
 • systemy złóż upakowanych

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany Kosher

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
całkowita pojemność 1.8 val/L (39.3 Kg/ft132) (forma Na+)
zawartość wilgoci 54 - 59 % (forma H+)
główna średnica 750 ± 100 µm
współczynnik jednorodności 1.2 - 1.4
Pęcznienie odwracalne, Na+ → H+ (max.) 7 %
ciężar właściwy 1.18
ciężar nasypowy (średnio) 730 - 770 g/L (45.6 - 48.1 lb/ft132)
limit temperatury 120 °C (248.0 °F) (forma H+)
limit temperatury 140 °C (284.0 °F) (forma Na+)