Overview

Główne zastosowania

  • produkcja TAME
  • produkcja MTBE
  • kataliza

Dostępność opakowań

  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
pojemność w suchej masie (min.) 5.2 val/kg
zawartość wilgoci 51 - 57 % (forma H+)
resztkowa zawartość wilgoci (max.) 3 %
Particle Size Range (wet) 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
powierzchnia czynna 35 - 50 m²/g
objętość porów 0.3 - 0.5 mL/g
średni rozmiar porów 250 - 425 Å
ciężar właściwy 1.2
limit temperatury 180 °C (356.0 °F)