Główne zastosowania

  • usuwanie halogenków alkilowych
  • kataliza

Dostępność opakowań

  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa H+/Ag+
pojemność w suchej masie (min.) 5.2 val/kg (forma H+)
zawartość srebra (min. W suchej żywicy) 8 %
zawartość wilgoci 51 - 59 % (forma H+)
zakres wielkości ziaren 500 - 1000 µm
< 500 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.5
ciężar właściwy 1.25
ciężar nasypowy (średnio) 780 - 820 g/L (48.8 - 51.2 lb/ft132)
limit temperatury 130 °C (266.0 °F)