Główne zastosowania

  • eteryfikacja
  • alkilacja związków aromatycznych
  • oczyszczanie fenoli
  • kataliza

Dostępność opakowań

  • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas sulfonowy
Forma jonowa forma H+
pojemność w suchej masie (min.) 5.1 val/kg
zawartość wilgoci 54 - 59 % (forma H+)
resztkowa zawartość wilgoci (max.) 3 %
Particle Size Range (wet) 425 - 1200 µm
< 425 µm (max.) 2 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
powierzchnia czynna 15 - 25 m²/g
objętość porów 0.15 - 0.3 mL/g
średni rozmiar porów 250 - 450 Å
ciężar właściwy 1.18
limit temperatury 180 °C (356.0 °F)