Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • doczyszczanie kondensatu

Zalety

 • wysoka odporność na stres osmotyczny i mechaniczny
 • Doskonała odporność na zatrucie związkami organicznymi
 • Doskonała odporność szoki osmotyczne i termiczne

Systemy

 • systemy Trilite

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa SO42-
całkowita pojemność (min.) 1.1 val/L (24.0 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 54 - 65 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 850 µm
< 425 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.35
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.09
ciężar nasypowy (średnio) 665 - 695 g/L (41.6 - 43.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 65 °C (149.0 °F) (forma OH- )