Overview

Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu - wstępne
  • usuwanie barwy szczątkowej z roztworów sacharozowych

Dostępność opakowań

  • karton 1 CF

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd proszek
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amina
Forma jonowa forma OH-
pojemność w suchej masie (min.) 4 val/kg
zawartość wilgoci 50 - 60 %
< 10 µm (max.) 2 %
ziarna nieuszkodzone (min.)
stopień konwersji do formy wodorotlenowej 95
stopień konwersji do formy chlorkowej 0.1
stopień konwersji do formy siarczanowej 0.1
zanieczyszczenia określone przez limity analizy popiołów
standardowe pakowanie produktu w formie suchej 5.7 Kg (12.6 lb)
typowy zakres temperatury 49 - 71 °C (120.2 - 159.8 °F)
kod koloru żółty
przypis HIAC zawartość uziarnienia