Główne zastosowania

  • demineralizacja

Zalety

  • wysoka skuteczność regeneracji
  • uziarnienie jednorodne
  • dobra odporność na zatrucie substancjami organicznymi
  • Podwyższona odporność na szoki termiczne i osmotyczne

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność 1.15 val/L (25.1 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 57 - 63 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.08
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 700 g/L (41.9 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 65 °C (149.0 °F) (forma OH- )