Główne zastosowania

  • demineralizacja - przemysł
  • demineralizacja - złoża warstwowe

Zalety

  • Doskonała stabilność mechaniczna i osmotyczna
  • dobra separacja

Systemy

  • system złóż upakowanych z regeneracją od dołu

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

* Do zastosowania w złożach warstwowych razem z Purolite® A400DL/4880

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne trzeciorzędowa amina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
SBC 10 - 20 %
zawartość wilgoci 53 - 62 % (forma Cl-)
główna średnica 550 ± 25 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.1
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.04
ciężar nasypowy (średnio) 645 - 665 g/L (40.3 - 41.6 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma wolnej zasady)