Overview

Główne zastosowania

  • ekstrakcja uranu
  • sorpcja anionowych związków metali ciężkich

Zalety

  • wysoka pojemność robocza
  • Doskonała stabilność fizyczna
  • dobra wydajność kinetyki wymiany

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma Cl-
całkowita pojemność (min.) 1.4 val/L (30.6 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 50 - 55 %
główna średnica 575 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 25 %
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)