Overview
Literature
Resources

Główne zastosowania

  • usuwanie metali ciężkich

Zalety

  • Doskonała prędkość kinetyki wymiany
  • Doskonała wytrzymałość mechaniczna
  • Doskonała odporność na szoki osmotyczne

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty poliakrylan usieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne poliamina
Forma jonowa forma wolnej zasady
całkowita pojemność (min.) 2.3 val/L (50.3 Kg/ft132) (forma wolnej zasady)
zawartość wilgoci 56 - 63 % (forma wolnej zasady)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Pęcznienie odwracalne, FB → Cl- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 40 °C (104.0 °F)