Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja
 • usuwanie krzemionki

Zalety

 • SST shorter diffusion path benefits:
 • wysoka skuteczność regeneracji
 • Very low leakage
 • niższe ilości wody płucznej
 • Lower operating costs
 • doskonała stabilność fizyko-chemiczna

Systemy

 • system regenerowany współprądowo
 • przeciwprądowy system regenerowalny

Zgodność z regulacjami

 • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

* SST jest znakiem handlowym firmy Purolite

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu II
Forma jonowa forma Cl-
pojemność w suchej masie (min.) 2.6 val/kg (forma Cl-)
zawartość wilgoci 37 - 45 % (forma Cl-)
główna średnica 570 ± 50 µm
współczynnik jednorodności (max.) 1.1 - 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 15 %
ciężar właściwy 1.12
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/ft132)
limit temperatury 35 °C (95.0 °F)