Overview
Literature

Główne zastosowania

 • Cynk, uran, wanad
 • Lantanowce, ind, żelazo, glin
 • Aktynowce, tytan

Zalety

 • Wysoka selektywność
 • No requirement for organic solvents
 • Ułatwiony rozdział faz

Systemy

 • Systemy przeciwprądowe - praca od dołu

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³
 • worki big bag 1 m³
 • duży worek 42 ft³

* Unikać kontaktu z wodorotlenkiem sodu i węglanem sodu. Roztwór roboczy i roztwory płuczne muszą charaktryzować się pH poniżej 4

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyren usieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne kwas di- (2 - etyloheksylo) fosforowy (D2EHPA)
Pojemność wobec Zn 13 g/L (min) (forma H+)
zawartość wilgoci 28 - 35 %
zakres wielkości ziaren 300 - 1400 (90% min) µm
ciężar właściwy 0.97
ciężar nasypowy (średnio) 490 - 540 g/L
limit temperatury 80 °C (max)
limit pH, stabilność 4 (max)
limit pH, w trakcie pracy 1 - 4