Overview

Główne zastosowania

  • doczyszczanie kondensatu

Zalety

  • wysoka odporność na stres osmotyczny i mechaniczny
  • Doskonała odporność na zatrucie związkami organicznymi
  • Doskonała odporność szoki osmotyczne i termiczne

Systemy

  • systemy Trilite
  • Working Mixed Bed
  • Polishing Mixed Bed

Dostępność opakowań

  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru makroporowaty polistyrenowy usiaciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa forma OH-
całkowita pojemność (min.) 1.15 val/L (25.1 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 57 - 63 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 425 - 850 µm
< 425 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.35
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 20 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 650 - 700 g/L (40.6 - 43.8 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 65 °C (149.0 °F) (forma OH- )