Overview

Główne zastosowania

 • demineralizacja - przemysł
 • usuwanie krzemionki
 • składnik anionitowy złoża mieszanego
 • demineralizacja - ochrona przed elektrokorozją

Zalety

 • wydajna regeneracja

Systemy

 • demineralizator ze złożem mieszanym
 • Working Mixed Bed
 • Polishing Mixed Bed

Zgodność z regulacjami

 • certyfikowany IFANCA Halal
 • Certyfikowane przez LPPOM MUI Halal

Dostępność opakowań

 • worek 1 ft³
 • worki 25 litrów
 • beczka (kartonowa)6 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne czwartorzędowa amoniowa typu I
Forma jonowa OH-
całkowita pojemność (min.) 1.3 val/L (28.4 Kg/ft132) (forma Cl-)
zawartość wilgoci 48 - 54 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 300 - 1200 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.7
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 30 %
ciężar właściwy 1.07
ciężar nasypowy (średnio) 665 - 695 g/L (41.6 - 43.4 lb/ft132)
limit temperatury 100 °C (212.0 °F) (forma Cl-)
limit temperatury 60 °C (140.0 °F) (forma OH- )

charakterystyka hydrauliczna