Główne zastosowania

  • usuwanie jonu bromkowego

Zgodność z regulacjami

  • Certyfikowany zgodnie ze standardami WQA to NSF/ANSI-61

Dostępność opakowań

  • worek 1 ft³
  • worki 25 litrów
  • beczka (kartonowa)6 ft³
  • worki big bag 1 m³
  • duży worek 42 ft³

PODSTAWOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE:

Struktura polimeru żelowy polistyren sieciowany dwuwinylobenzenem
Wygląd kuliste ziarna
Grupy funkcyjne prawnie zastrzeżony
Forma jonowa forma Cl-
pojemność w suchej masie (min.) 2.6 val/kg (forma Cl-)
zawartość wilgoci 37 - 45 % (forma Cl-)
zakres wielkości ziaren 570 ± 50 µm
< 300 µm (max.) 1 %
współczynnik jednorodności (max.) 1.2
Pęcznienie odwracalne, Cl- → OH- (max.) 10 %
ciężar właściwy 1.12
ciężar nasypowy (średnio) 670 - 710 g/L (41.9 - 44.4 lb/ft132)